مرکز آموزش

دسته بندیها

اپ استور ها 1

در این بخش آموزش های مربوط به اپ استور ها قرار داده شده است.

تنظیمات اولیه اپلیکیشن 0

در این بخش تنظیمات اولیه ای که اپلیکیشن بعد از فعال سازی نیاز دارد توضیح داده شده است

رایج ترین

 قرار دادن اپلیکیشن در کافه بازار

برای قرار دادن اپلیکیشن خود در کافه بازار ویدئو زیر را مشاهده نمایید.http://www.aparat.com/v/oEpG0

 آموزش بررسی ثبت یا عدم ثبت بودن دامنه

برای این که بررسی کنید که دامنه مورد نظر شما قابل ثبت است یا اینکه شخص دیگری آن را قبلا ثبت کرده...